KOWALEWSKI & WOLFF


o egzekucji sądowej z pasją

 Konfiguracja konta mailowego EST w programie Microsoft Outlook

Krok 1. Po uruchomieniu programu Microsoft Outlook przechodzimy do Ustawień kont. W najnowszych wersjach Outlooka opcja znajduje się w menu Plik, w starszych w menu Narzędzia. Wybiemy przycisk Nowy...

Krok 2. W oknie Dodaj konto wpisujemy podstawowe parametry konta mailowego EST czyli nazwę konta, np. swoje imię i nazwisko, adres mailowy konta (tożsame z loginem EST) w formacie imie.nazwisko@komornik.cc, jak poniżej.

Krok 3. Zaznaczamy opcję Ręczna konfiguracja ... i przechodzimy Dalej, jak poniżej.

Krok 4. W oknie Dodaj konto / Wybierz usługę zaznaczamy opcję POP lub IMAP i przechodzimy Dalej, jak poniżej.

Krok 5. W oknie Dodaj konto / Ustawienia konta POP i IMAP wpisujemy nazwy serwerów:
pop3.wolff.pl
smtp.wolff.pl
oraz Nazwę użytkownika (Login), podany w SMSie od nadawcy komornik.cc oraz hasło, tożsame z tym, które służy do logowania EST, np. na stronę www.komornik.pl.

Krok 6. Teraz wybierz przycisk Więcej ustawień, jak poniżej.

Krok 7. W zakładce Serwer wychodzący zaznaczamy opcję Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania oraz Użyj tych samych ustawień, .... Teraz wybieramy zakładkę Zaawansowane.

Krok 8. W zakładce Zaawansowane zaznaczamy opcję Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL) oraz ustawiamy port na 995. W opcji Serwer wychodzący (SMTP) ustawiamy port 465 i wybieramy SSL w opcji Użyj połączenia szyfrowanego nastepującego typu:. Ustawienia obrazuje poniższy ekran.

Krok 9. Po zatwierdzeniu powyżej zilustrowanych ustawień przyciskiem OK uruchomi się Testowanie ustawień konta. Jeśli test przebiegł prawidłowo i zakończył się jak na poniższym ekranie konto zostalo poprawnie skonfigurowane. Jeśli test nie zakończył się sukcesem, proszę sprawdzić jeszcze raz wszystkie ustawienia z kroków 1 - 8.

Krok 10. Konfigurację konta kończymy wybierając przycisk Zakończ.

Krok 11. W Ustawieniach kont | Konra e-mail pojawi się dodane konto imie.nazwisko@komornik.cc.

To wszystko.

Przypominamy także, że aktualny dostęp do poczty poprzez webmaila to: www.poczta.komornik.cc

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości lub problemy z konfiguracją konta prosimy o kontakt mailowy pod adresem: kontakt@wolff.pl lub kontakt telefoniczny pod nasz numer +48 58 770 20 80.

<- Powrót


Nasze marki:

                   


Wydawnictwo Multimedialne Kowalewski i Wolff s.c.
Plac Kaszubski 8/205, 81-350 Gdynia
tel.: 58 770 20 80, fax: 58 746 37 66
wolff.pl