KOWALEWSKI & WOLFF


o egzekucji sądowej z pasją

 Konfiguracja konta mailowego EST w programie Mozilla Thunderbird

Krok 1. Po uruchomieniu programu Mozilla Thunderbird wybieramy z menu Narzędzia funkcję Konfiguracja kont, jak poniżej

Krok 2. W oknie Konfiguracja kont wybieramy z dolnej części okna menu Operacje, a następnie funkcję Dodaj konfigurację konta pocztowego, jak na poniższym ekranie.

Kork 3. W oknie Konfiguracja kont e-mail wpisujemy podstawowe parametry konta mailowego EST czyli nazwę konta, np. swoje imie i nazwisko, adres mailowy konta (tożsame z loginem EST) w formacie imie.nazwisko@komornik.cc, a następnie hasło EST (to samo, które służy do logowania do stron samorzadowych, np. www.komornik.pl). Na koniec wybieramy przycik Kontynuuj.

Krok 4. Na podstawie adresu mailowego oraz hasła program Mozilla Thunderbird przeprowadzi próbę automatycznego skonfigurowania konta. Próba nie uda się.

Krok 5. W oknie Konfiguracja konta e-mail wpisujemy (nazwy serwerów, nazwę użytkownika) oraz wybieramy z menu ustawienia tak, żeby otrzymać obraz identyczny jak przedstawino poniżej. Po wypełnieniu wszystkich oznaczonych na czerwono okien dialogowych kończymy konfigurację konta wybierając przycisk Gotowe.

Krok 6. W oknie Konfiguracja kont pojawi się nowe konto.

Krok 7. W oknie głównym programu zaś pojawi się drzewo folderów przechowywania nowego konta.

To wszystko.

Przypominamy także, że aktualny dostęp do poczty poprzez webmaila to: www.poczta.komornik.cc

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości lub problemy z konfiguracją konta prosimy o kontakt mailowy pod adresem: kontakt@wolff.pl lub kontakt telefoniczny pod nasz numer +48 58 770 20 80.

<- Powrót


Nasze marki:

                   


Wydawnictwo Multimedialne Kowalewski i Wolff s.c.
Plac Kaszubski 8/205, 81-350 Gdynia
tel.: 58 770 20 80, fax: 58 746 37 66
wolff.pl